Monday, April 20, 2009

Raja Nong Chik cadang cara bantu MISBAN

Raja Nong Chik Menteri baru Wilayah orang grassroots, campur dengan rakyat bawahan. Kita sokong dia 100%, dan harap dapat improve daripada Menteri sebelum ini. Kita ucap terima kasih pada Datuk Zulhasnan, tapi kita juga taruh harapan besar pada Datuk Raja Nong Chik.

Dalam perhimpunan Agung UMNO baru ni, dia ada cadangkan cara atasi masalah Melayu bandar. Kata Raja Nong Chik,

”Pada hari ini saya ingin memperkenalkan pula perkataan ”MISBAN”. MISBAN yang saya maksudkan di sini adalah MISKIN BANDAR.

YAB Timbalan Presiden juga dalam ucapan pembukaan Persidangan Pemuda, Wanita dan Puteri Telah menyentuh bahawa pada ketika ini 2/3 daripada orang Melayu tinggal di bandar khususnya generasi Muda. Inilah antara sebab kita dilanda tsunami dalam PRU yang lalu.

Mesti ada mekanisme mengenalpasti dan menangani MISBAN. Pentafsiran MISBAN perlu berbeza daripada takrifan kemiskinan Luar Bandar (MISLUB). Kita maklum bahawa UMNO sudah berjaya dalam polisi meningkatkan ekonomi orang Melayu luar Bandar. Contohnya Penduduk Luar Bandar disediakan elaun musim tengkujuh untuk nelayan, elaun beruk untuk panjat pokok, di samping insentif daripada agensi seperti FELDA dan RISDA. Tetapi apakah dasar khusus untuk meningkatkan ekonomi orang Melayu di dalam Bandar iaitu MISBAN kita?

Tekanan hidup di dalam Bandar adalah amat tinggi dan sebagai wakil Wilayah Persekutuan, saya melihat isu ini sebagai isu yang amat kritikal untuk menarik hati rakyat MISBAN kepada UMNO dan BN. Jesteru saya ingin mencadangkan perkara-perkara berikut:

Pertama, peluang perniagaan dan pekerjaan perlu diperluaskan dan dipermudahkan. Isu penjaja kecil yang tidak berlesen perlu ditangani dengan bijak. Kurangkan birokrasi untuk mendapatkan lesen, beri ruang berniaga yang lebih banyak dan sekiranya terdapat penjaja yang berniaga di tempat yang tidak dibenarkan, bantu mereka, tolong mereka mendapatkan lesen bukannya menghukum mereka. Mereka perlu berniaga kerana dengan perniagaan itu mereka memperolehi pendapatan untuk menampung kehidupan mereka dan keluarga mereka.

Kedua, Latihan untuk lepasan graduan dan pekerja yang diberhentikan. Di dalam suasana ekonomi masa kini, latihan attachment di syarikat-syarikat untuk kumpulan ini boleh dibuat dan kerajaan memberikan peruntukkan geran bagi menampung sebahagian daripada kos latihan tersebut. Ini akan mengelakkan lebih ramai pengangguran di bandar disamping merancakkan kegiatan ekonomi negara.

Ketiga, Perumahan merupakan isu asas kepada penduduk dalam bandar. Dengan ekonomi masa kini yang semakin kritikal, penduduk Melayu dalam bandar semakin tertekan untuk memiliki rumah mereka sendiri. Rumah kos sederhana dan rendah untuk penduduk dalam bandar perlu diperbanyak dan dipermudahkan pemilikannya. Saya menyarankan agar kerajaan mewujudkan lebih banyak rumah-rumah kos rendah PPR untuk dijual dengan secepat mungkin supaya sekurang-kurangnya orang Melayu di bandar ada satu aset dalam kehidupan mereka.

Keempat, UMNO Wilayah Persekutuan merasakan bahawa sudah tiba masanya untuk memperkenalkan dasar gaji minimum. Ekonomi negara dah berkembang, inflasi pula turut meningkat. Masyarakat bandar perlu menampung kos hidup yang tinggi. Dengan menetapkan gaji minimum dibandar, 2/3 penduduk Bandar yang terdiri daripada orang Melayu ini akan memperolehi manfaat.”

Kita sokong Raja Nong Chik 100%. Harapan kita dah jadi Menteri WP ni boleh lah Raja Nong Chik usahakan cadangan dia.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...